Prof. Haym Soloveitchik

Prof. Haym Soloveitchik

חיים סולובי'יק לימד בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, היום הוא מופקד על הקתדרה למחקר בהיסטוריה של עם ישראל וספרותה על שם משפחת מֶרקין בישיבה-אוניברסיטה בניו יורק. ריו הקודמים: "הלכה, כלכלה ודימוי עצמי: המשכונאות בימי הביניים, היין בימי הביניים — יין נסך: פרק בתולדות ההלכה באשכנז" ו"שו"ת כמקור היסטורי".

Showing 1 - 1 of 1 result

ספר זה מנסה לגלות פנים חדשות בתולדות ההלכה ופנים חדשות בתולדותהפעילות הכלכלית של היהודים בימי הביניים....

Showing 1 - 1 of 1 result