Yoel Sold Out

Yoel

בין משבר לתקווה

Author: Prof. Eliyahu Assis

$29.95
ISBN: 9789655261677

Available in Israel Only on www.korenpub.co.il

מכל הנביאים במקרא יואל הוא החידתי ביותר. מתי חי? על איזו תקופה ניבא? בספר לא מצוין שום אירוע היסטורי וגם לא שמו של מנהיג שיאפשר לענות על שאלות אלה .במרוצת הדורות פרשנים וחוקרים ניסו לפתור את התעלומה אך השאלה נשארה פתוחה. בספר חדשני זה חושף חוקר התנ"ך פרופ׳ אליהו עסיס את הרקע ההיסטורי של נבואות יואל בהשוואה בין פסוקי הספר לפסוקים דומים במקומות אחרים בתנ"ך. פסוק אחר פסוק דולה עסיס את הרמזים הטמונים בנבואת יואל ומפענח את השעה ההיסטורית החבויה בה. פרופ' אלי עסיס הוא דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן וחבר המחלקה לתנ"ך אשר בראשה עמד עד לפני כמה שנים

See More
See Less
Language Hebrew
Author Prof. Eliyahu Assis
Binding Hardcover
Number of Pages 349