חזי כהן

ד"ר חזי כהן מורה לתנ"ך בישיבת מעלה גלבוע, במדרשת עין הנצי"ב ובאוניברסיטת בר אילן. בעל תואר דוקטור במקרא, ומקדישאת זמנו לעיון בשאלות שבין מסורת לביקורת. עוסק בתורתם של חכמי המזרח בכלל ושל הבן איש חי בפרט, ועורך האתר 'חכימא – סיפורים מחכמי המזרח'.

Showing 1 - 0 of 0 result

Showing 1 - 0 of 0 result