תן לי זמן: רעיונות על ציר השנה ומרחב הארץ

תן לי זמן: רעיונות על ציר השנה ומרחב הארץ

Hebrew Edition

Author: הרב מנחם פרומן

$19.95
ISBN: 9789655262315

Rabbi Menachem Froman’s unique language found its way into the hearts of many - a language of love of man and earth.

Add to cart

Rabbi Menachem Froman’s unique language found its way into the hearts of many - a language of love of man and earth. Give Me Time is the most comprehensive collection of articles, shiurim and prose pieces from Rabbi Froman on the Israeli calendar. From the repentance in the fall to the light of winter, from the rise in spring to the love of summer, the book traces the meaning of Jewish holidays, biblical and modern, seeking to find their deepest essence. The book was compiled and edited by Shlomo Spivak, one of Rabbi Fruman's students, and accompanied by paintings by his son-in-law, Hagai Halbertal.

Language Hebrew
Author הרב מנחם פרומן
Binding Hardcover
Number of Pages 246