Radikalit Az, Radikalit Akhshav

Radikalit Az, Radikalit Akhshav

מורשת הדת העתיקה בעולם

Author: Rabbi Jonathan Sacks

$24.95
ISBN: 9789655261646

היהדות היא הרגע המהפכני שבו האנושות מסרבת לקבל את העולם כמות שהוא... בעידנים של סגידה לקולקטיב –אומה, מדינה, אימפריה –דיבר העם היהודי על כבודו וקדושתו של היחיד...

See More
Language Hebrew
Author Rabbi Jonathan Sacks
Binding Paperback
Number of Pages 248