Lo B'Shem HaEl Sold Out

Lo B'Shem HaEl

Author: Rabbi Jonathan Sacks

$29.95
ISBN: 9789655261950

Available in Israel Only on www.korenpub.co.il

כשהדת הופכת אנשים לרוצחים, אלוהים בוכה".בספרו רב־המכר ׳לאב שם האל׳ מציג הרב יונתן זקס ניתוח נוקב של בעיית האלימות הדתית במאה העשרים ואחת. הרב זקס מתחקה אחר שורשיה של האלימות ביחסה אל הדת, ומוכיח – באמצעות פסיכולוגיה אבולוציונית, תורת המשחקים, היסטוריה, פילוסופיה, מוסר ותיאולוגיה – שהדת איננה הבעיה, היא הפתרון. ׳לא בשם האל׳ הוא כתב אישום נגד כל אלו שהורגים בשם אלוהי החיים, נלחמים בשם אלוהי השלום, שונאים בשם אלוהי החסד ומתאכזרים בשם אלוהי הרחמים

See More
See Less
Language Hebrew
Author Rabbi Jonathan Sacks
Binding Paperback
Number of Pages 328