Hazmana L'simcha

Hazmana L'simcha

Hebrew Edition

Author: ימימה מזרחי

$19.95
ISBN: 9789655262759

אנחנו חיים בחברה מאותגרת שמחה.

אנחנו חיים בחברה מאותגרת שמחה. אנחנו מחפשים אחריה אבודים ביער מפחיד. אנחנו אוהבים אותה, אנחנו עצובים בהיעדרה, וזה מה שמבקשת השמחה: רק אל תהיו אדישים כלפיי. אני פה. "אך באמת, אין לב נשבר ומרירות הנפש נקראים בשם 'עצבות' כלל! כי עצבות היא שליבו מטומטם כאבן ואין חיותּ בלבו. אבל מרירות ולב נשבר? אדרבה! הרי יש חיותּ בליבו להתפעל!")בעל התניא( בספר זה נלך בעקבות איש ואישה שבחרו באהבה. אני מברכת אתכם שתהיו כמותם. לאחר רבי המכר המצליחים, איך היא צומחת שהגיע למעמד של ספר זהב ומחכה לתשובה שיצא לקראת יום כיפור האחרון, הרבנית ימימה מזרחי משיקה ספר חדש, הזמנה לשמחה המתאים לאווירת חג הפורים המתקרב. "הספר מוקדש לכל תלמידותיי הצוחקות והבוכות, המטולטלות והנחות, החסרות והמבורכות. שתהיו לי תמיד. שמחות." בברכה, הרבנית ימימה מזרחי

Language Hebrew
Author ימימה מזרחי
Binding Hardcover
Number of Pages 176