HaRabbi Sheli Sold Out

HaRabbi Sheli

Author: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz

$19.95
ISBN: 9789655262865

Available in Israel Only on www.korenpub.co.il

רבים מאלה שזכו לעמוד מול הרבי חשו שמעמד זה טבע בהם חותם של אש, ומאז הם נבדלים מן האחרים. זה מה שאירע גם לי". כך מתאר הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ את פגישתו הראשונה עם הרבי מליובוויץ'.

מי היה הרבי מליובוויץ', הצעיר המופנם שהוכתר לרבי השביעי של חסידות חב"ד? איש לא שיער שתחת הנהגתו תהפוך קבוצה קטנה של חסידים פליטי החורבן באירופה לתנועה עולמית שתפיץ שם שמים בכל קצות תבל; איש לא ציפה למהפך שיחוללו הוא וחסידיו במעמד היהדות, בעיני עצמה ובעיני העולם, ממעמד של נרדפת ועומדת לכליה למובילה ונושאת את דגל האמונה והטוב
בגאון ובתנופה.

בספרו הרבי שלי חושף הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ את התבוננותו האישית
הקרובה באישיותו יוצאת הדופן של הרבי.

See More
See Less
Language Hebrew
Author Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz
Binding Hardcover