Gishat Ha'Tmurot Sold Out

Gishat Ha'Tmurot

Author: אביעד עברון , חזי כהן

$19.95
ISBN: 9789655262704

Available in Israel Only on www.korenpub.co.il

גישת התמורות מציעה דרך חדשה להתבוננות בחוקי התורה ובאופן מסירתם, ובמקביל מבקשת להרחיב אופקים בשאלת התגלותו של הקב"ה בתורתנו. ספר זה הוא אוסף של מאמרים המבוססים על גישת התמורות ומפתחים אותה. המאמרים עוסקים הן בפרשנות לפרשיות ולנושאים מקומיים, הן בניסוח הגישה, עקרונותיה ודרכי פרשנותה, והן בהצעת מסד מחשבתי ורוחני לשאלות העולות מהצעידה בדרך זו

See More
See Less
Language Hebrew
Author אביעד עברון , חזי כהן
Binding Paperback
Number of Pages 288