Torat Etzion: Vayikra

Torat Etzion: Vayikra

פשטות מתחדשים בפרשת השבוע

Author: Yeshivat Har Etzion Rabbis

$29.95
ISBN: 9789655261868

Hebrew Edition. 

מאות שנים כתבו גדולי פרשני התורה את המדרשים והביאורים מתוך עיון במבנה הפסוקים והפרשיות. תורת עציון ממשיך את מפעל הפרשנות ומציג את "הפשטות המתחדשים בכל יום" על ידי מיזוג הדרכים העתיקות עם הכלים החדשים. הכרך מקבץ את מיטב הפרשנות בת ימינו כדי לבאר את עומק פרשיות התורה, ומגלה לקורא הבנות חדשות ורבדים חדשים. ׳תורת עציון׳ נכתב בידי טובי המומחים לתנ"ך של ישיבת הר עציון שבגוש עציון העמלים לגלות את הפשטות המתחדשים בכל יום מתוך בית מדרש תוסס, חיוני ופורה המטביע את חותמו על העולם היהודי בעשורים האחרונים. הרב אהרן ליכטנשטיין | ד"ר ברכי אליצור | הרב אמנון בזק | הרב עזרא ביק | הרב יואל בן־נון | ד"ר יהושע ברמן | הרב יונתן גרוסמן | הרב תמיר גרנות | הרב זאב ויטמן | הרב חנוך וקסמן | הרב ראובן טרגין | הרב מנחם ליבטאג | הרב משה ליכטנשטיין | הרב יעקב מדן | הרב אלחנן סמט | הרב יאיר קאהן | הרב יהודה ראק | הרבנית שרון רימון | הרב מאיר שפיגלמן

See More
See Less
Language Hebrew
Author Yeshivat Har Etzion Rabbis
Binding Hardcover
Number of Pages 382