Panim El Panim

Panim El Panim

Hebrew Edition

Author: Rabbi Dr. Yonatan Feintuch

$18.95
ISBN: 9789655262391

פנים אל פנים מציג קריאות עומק של שתים־עשרה אגדות חז"ל, קריאות המבקשות לגלות את התמות, הרעיונות והמסרים החינוכיים הטמונים בהן. באמצעות ניתוח ספרותי מחד, וקריאה ...

See More
Language Hebrew
Author Rabbi Dr. Yonatan Feintuch
Binding Paperback
Number of Pages 255