Hi Sihati

Hi Sihati

על דרך לימוד התנ"ך

Author: Yeshivat Har Etzion Rabbis

$14.95
ISBN: 9789655261455

Available in Hebrew Only. הקריאה להחזיר את התנ"ך לבית המדרש עשתה מהפכה וכיום שיעורי תנ"ך מתפרסים עד קצות הארץ. עם החזרה לספר הספרים, עולות שאלות נוקבות בשלושה ...

See More
Language Hebrew
Author Yeshivat Har Etzion Rabbis
Binding Paperback
Number of Pages 264