HaShutafut HaGedola

HaShutafut HaGedola

הדת, המדע, והחיפוש אחר משמעות

Author: Rabbi Jonathan Sacks

$22.95
ISBN: 9789655260823

Available in Hebrew Only. "הסיפור שיסופר פה הוא סיפורה של התודעה האנושית, ויכולתה לעשות שתי פעולות שונות למדיי... המדע מפרק דברים כדי להבין איך הם עובדים. הדת ...

See More
Language Hebrew
Author Rabbi Jonathan Sacks
Binding Paperback
Number of Pages 381