LeAvdekha BeEmet Sold Out

LeAvdekha BeEmet

Author: Rabbi Yehuda Amital

$29.95
ISBN: 9789655260939

Available in Israel Only on www.korenpub.co.il

בספר זה כונסו יחד קרוב לשבעים מאמרים שנכתבו על ידי מגוון אישים, המתארים את אישיותו ואת דרכו החינוכית, התורנית והציבורית, המורכבת ורבת הפנים. באמצעות מאמרים אלו ניתן לא רק ללמוד על אודות הרב עמיטל ,אלא גם, ובעיקר, ללמוד מדמותו וממשנתו

See More
See Less
Language Hebrew
Author Rabbi Yehuda Amital
Binding Hardcover
Number of Pages 427