Showing 1 - 2 of 2 result

Sale

ספר זה מנסה לגלות פנים חדשות בתולדות ההלכה ופנים חדשות בתולדותהפעילות הכלכלית של היהודים בימי הביניים....

Sale

Panim El Panim

$14.21 $18.95

פנים אל פנים מציג קריאות עומק של שתים־עשרה אגדות חז"ל, קריאות המבקשות לגלות את התמות, הרעיונות...

Showing 1 - 2 of 2 result

Refine

view all

Language

Collection