Tzofnat Yishayahu

Tzofnat Yishayahu

מעוזיה עד אחז

Author: Rabbi Yosef Carmel

$29.95
ISBN: 9789655260991

הנביא ישעיהו פעל באחת מהתקופות הסוערות והדרמטיות ביותר בחיי האומה הישראלית, תקופה של ציפייה למשיח שנשברה ברעש אדמה נורא, וחוללה גם מהפך רוחני ופוליטי. האור בקצ...

See More
Language Hebrew
Author Rabbi Yosef Carmel
Binding Hardcover
Number of Pages 394