Torat Imekha Sale

Torat Imekha

דרשות לפרשת השבוע

Author: Rabbi Dr. Yehuda Brandes

$5.00$49.95
ISBN: 9789655260335

Available in Hebrew Only.

ספר זה הורתו ולידתו בדרשות שנישאו על-ידי המחבר בתפקידו כמנהל בית-הספר התיכון התורני ע"ש הימלפרב, ונערכו לפרסום כמאמרים כתובים בעיתון "הצופה" ובאתרי האינרנט של בית מורשה ושל "NGR יהדות". הדרשות קושרות את פרשת השבוע עם ענייני דיומא: שאלות השעה של היחיד והחברה, הקהילה והמדינה, מתוך נקודת מוצא רעיונית וחינוכית. הרב ד"ר יהודה ברנדס עומד בראש בית-המדרש בבית מורשה בירושלים, העוסק בהכשרת מנהיגות חברתית וציבורית, יהודית וציונית. הספר מגיע במארז של שני כרכים בקופסה צבעונית, והוא מתנה נפלאה

See More
See Less
Language Hebrew
Author Rabbi Dr. Yehuda Brandes
Binding Hardcover
Number of Pages 558