Netivei Nevua Sale

Netivei Nevua

מבט אל ההפטרות

Author: Rabbi Mosheh Lichtenstein

$5.00$34.95
ISBN: 9789655261813

Available in Hebrew Only.

מדי שבת בשבת ההפטרות מביאות לפנינו נבואות הנוגעות בשאלות היסוד של חיינו הדתיים והלאומיים. לעתים נדמה למתפלל וללומד שההפטרות והנבואות הללו חוזרות על עצמן, אך בעיון מדוקדק יתגלה שלכל הפטרה זווית ראייה ייחודית משלה .בעזרת לימוד עיוני וניתוח פרשני חושף הרב משה ליכטנשטיין עולם של מסרים רוחניים הצפים ועולים מפסוקי ההפטרות

See More
See Less
Language Hebrew
Author Rabbi Mosheh Lichtenstein
Binding Hardcover
Number of Pages 704