Medina Kehalakha Sale

Medina Kehalakha

(Hebrew Edition)

Author: Rabbi Ido Reichnitz

$5.00$39.95
ISBN: 9789655262575

הקמת המדינה הציבה אתגר עצום לפני עולם התורה,לפתע הפכו החלומות על מלכות ישראל למציאות.מציאות זו חייבה התייחסות הלכתית רב־ממדיתוהתמודדות עם פרץ אדיר של שאלות, כג...

See More
Language Hebrew
Author Rabbi Ido Reichnitz
Binding Hardcover
Number of Pages 374